Zemeljska dela in izkopi


Osnova
kakovostne gradnje

Dobri temelji so osnova dobre gradnje, zato se pred gradnjo objekta posvetimo izkopu in pripravi gradbišča.

Izkope izvajamo kakovostno in skladno s predpisi, projektom, zahtevami ter tehničnimi pogoji.

Glede na vrsto tal, način izkopa ter širino in globino se dogovorimo za najprimernejšo izvedbo in pripravimo našo visokozmogljivo mehanizacijo. Po izkopu pa poskrbimo tudi za odvoz materiala.

Lastna moč
za vse naloge

Žurbi vozni park sestavljajo bagri različnih tonaž na gumijastih gosenicah in kolesih, buldožerji z rijačem in zmogljivi rovokopači.

Izkope izvajamo hitro in kakovostno na zemljinah vseh kategorij (I - IV), od zemlje do skalnatih tal.

Veliki in majhni
izkopi

Ne glede na teren je Žurbi Team pravi naslov za izkope tako pri večjih kot manjših gradbenih posegov, kot so:

1. gradnja stavb in temeljev za nove objekte,
2. gradnja cest in dovoznih poti,
3. parkirišča,
4. kanalizacija, električna in vodovodna napeljava,
5. plinovod, telekomunikacije,
6. zbiralniki za meteorne vode,
7. čistilne naprave,
8. bazeni in ribniki,
9. predpriprava okolice in manjših površin okrog hiš, drenaža,
10. izravnava terena in zemeljska pripravljalna dela.

Pri obeh vrstah izkopov dajemo velik poudarek na organizacijo in zagotovitev zadostnega prostora za nalaganje in odvoz izkopanega materiala.

Poleg tega skrbno ovrednotimo nagib izkopa, ustrezno zavarujemo izkopno mesto in po potrebi zagotovimo stabilnosti bližnjih objektov

Galerija

Zemeljska dela in izkopi

Naročite izkop

Naj bo vaša ideja naš naslednji projekt.